Apie projektą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras vykdo Europos Sąjungos specialiosios 2007-2013 metų programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu" iš dalies finansuojamą projektą "Policijos pareigūnų gebėjimų, užtikrinant efektyvų poveikį nepilnamečių delinkventiniam elgesiui, stiprinimas per atkuriamojo teisingumo modelių diegimą".

Tyrimų rezultatai rodo, kad atkuriamojo teisingumo modelis yra efektyvus, tačiau, kol kas nėra taikomas Lietuvoje. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro atlikta analizė parodė, kad yra poreikis taikyti taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją) ir kitus atkuriamojo teisingumo modelius. Tai kol kas nėra įtraukiama ir į policijos pareigūnų mokymų programas. Lietuva yra apibūdinama, kaip valstybė su aukštu nepilnamečių įkalinimo skaičiumi.

Šio projekto užduotimi yra  pristatyti teritoriniams policijos komisariatams ir kitiems socialiniams partneriams naujus konfliktų sprendimo būdus dirbant su nepilnamečių nusikalstamo elgesio problemomis. Taip pat projekto metu bus sukurta nauja mokymo programa, paruošta metodinė medžiaga, interaktyvus mokymo modulis policijos skyrių mokymams.